فایل های دسته بندی نساجی - صفحه 1

بررسي روش انرژي و كاربرد آن در خواص كششي پارچه

در مورد پارچه هاي تاري پودي ، روشهاي آناليز نيرو بطور گسترده‌اي براي مطالعه و تفسير خواص مكانيكي پارچه مثل كشش ، خمش و برش مورد استفاده قرار گرفته است .اگر چه در مورد پارچه هاي حلقوي بدليل طبعيت سه بعدي حلقه هاي متقاطع ، آناليز روش نيرو بسيار پيچيده است . در هر دو روشهاي آناليز هندسي و نيرو براي پار

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل